Какой недостаток специалиста

Работа
Поломка

Говоря о том, какой недостаток специалиста —  это прежде всего приблизительность знания и симуляция понимания. Видимость знания Это происходит, когда человек скачет по верхам, не утруждая себя глубоким и точным пониманием того, что он должен понимать глубоко и точно. Из такой приблизительности создается видимость знания, которая в конечном итоге приносит вред не только обществу, но и […]

Лепка с натуры

Работа

Прежде чем обучить детей лепке с натуры, необходимо научить видеть характерные особенности натуры, передавать пропорции и пластику, развить понятие о рельефе, выработать навыки скульптурного восприятия предметов. Лепка листьев, овощей и фруктов с натуры Для лепки листьев, овощей и фруктов с натуры необходимое подготовить следующее оборудование: заготовка пластилина или глины; блюдца с водой, стеки, деревянные доски […]

Настроение и работа

Работа

Писатели-юмористы довольно часто пишут рассказы и фельетоны о том, что бывает, когда повар или парикмахер, продавщица или шофер такси плохо делают свое дело, портят людям настроение. Вот один из таких рассказов, как связаны настроение и работа. Просто нагрубил Шофер такси, который вез утром парикмахера, просто нагрубил ему. Обозленный парикмахер, у которого от этого ножницы из […]

Значение труда в жизни человека

Здоровье, Работа

Каково значение труда в жизни человека? Приобретение трудовых, как и других навыков, совершается человеком в течение всей его жизни. Степень сложности их постепенно растет. Человек привыкает преодолевать трудности в приобретении этих навыков. Все, что легко, не вызывает в нем интереса. Так воспитывается воля. Этот процесс в первую очередь касается центральной нервной системы, которая руководит всеми […]

Вимоги при проектуванні озеленення жилих районів

Работа, Строительство

Планування об’єктів озеленення жилих районів і мікрорайонів визначається містобудівними вимогами. Найважливіші з них: санітарно-гігієнічні; соціально-економічні; архітектурно-планувальні. До санітарно-гігієнічних вимог відносяться: нормальне сонячне опромінювання (інсоляція) будівель і освітлення кімнатних приміщень не менше 2—3 години на добу в період з 22 березня по 22 вересня в районах, розташованих на південь від 60° півн. ш. і з 22 […]

Планування жилого району

Здоровье, Работа

Всі види жилих комплексів, або утворень селітебної території міста, формуються за принципом східчастої системи обслуговування. Перший ступінь обслуговування населення представляють установи і підприємства, а також споруди повсякденної необхідності. Це продуктові магазини, господарські майданчики, дитячі і фізкультурні майданчики, майданчики для відпочинку дорослого населення, автостоянки поблизу жилих будинків, дитячі сади-ясла, школи. Сюди ж відносять озеленений простір навкруги […]

Проектні матеріали: їх склад та зміст

Работа

Проектування населених місць на Україні здійснюється у декілька етапів або стадій, на яких розробляються певні питання проекту планування і забудови, благоустрою і озеленення. Єтапи проектування Всього існує чотири етапи, або стадії, проектування: проект районного (або регіональної) планування; проект планування міста, або генеральний план; проект детального планування (ПДП) якої-небудь частини міста або населеного пункту (наприклад, житлового […]

Норми проектування

Работа

Місто або селище повинне мати певну кількість насаджень, з тим щоб всі запити населення у відпочинку, архітектурно-планувальні і санітарно-гігієнічні вимоги були задоволені. Для того, щоб підрахувати загальну площу озеленених територій міста, встановлюються такі показники, як рівень озеленення міської забудови і норми озеленення на одного жителя. Ці показники входять до складу основного містобудівного документа Будівельні норми […]

Побудова систем озеленення в містах

Работа

При формуванні системи озеленення необхідно, щоб розміщення її об’єктів було тісно пов’язано з планувальною структурою міста. В ідеально запланованому місті система озеленення повинна органічно «вплітатися» в структуру міста, а природний ландшафт — бути основою її планування. Всі озеленені території класифікують за територіальними ознаками і функціональним призначенням. Крім того, об’єкти озеленення, призначені для відпочинку, підрозділяють по […]

Системи озеленення в містах

Природа, Работа, Строительство

При формуванні системи озеленення необхідно, щоб розміщення її об’єктів було тісно пов’язано з планувальною структурою міста. В ідеально запланованому місті система озеленення повинна органічно «вплітатися» в структуру міста, а природний ландшафт — бути основою її планування. Всі озеленені території класифікують за територіальними ознаками і функціональним призначенням. Крім того, об’єкти озеленення, призначені для відпочинку, підрозділяють по […]