Класифікація обладнання для механічної обробки сировини

Для механічної обробки молока використовують сепараторысепаратори-молокоочищувачі, сепаратори-вершковідділювачі, сепаратори для високожириих вершків, гомогенізатори. Механічна обробка – це розділення незбираного молока на вершки і обезжирене молоко з одночасним очищенням від забруднень або тільки розділення або очищення, а також гомогенізацію. Вершки Для видалення з молока і молочних продуктів механічних домішок, осаду або окремих складових компонентів використовують фільтри і фільтр-преси. У технологічних лініях виробництва сиру і інших білкових продуктів (казеїнатів) використовують центрифуги. Гомогенізатор призначений для механічної обробки молока і рідких молочних продуктів з метою подрібнення жирових кульок на більш менші. Гомогенізатор – це горизонтально розміщений насос високого тиску з гомогенізуючою головкою. Всі деталі змонтовані на чавунній станині. Привід машини здійснюється від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі, ведучий шків якої посаджений на колінчастий вал. Колінчастий вал через кривошипно-шатунний механізм приводить плунжери у зворотно-поступальний рух. Гомогенізатор (рис. 1) складається з станини (1), кривошипно-шатунного механізму (2), плунжерного блока (7) з гомогенізуючою і манометричною головкою (6). У станині розміщено два гнізда для підшипників колінчастого вала, три отвори направляючі повзунів, площадка для кріплення блока циліндрів, масляна ванна, відлита разом із станиною. Класифікація обладнання для механічної обробки сировини Рис. 1. Гомогенізатор К5 – ОГА - 1,2 1 - станина; 2 - кривошипно-шатунний механізм; 3 - палець; 4 - повзун; 5 - плунжер; 6 - манометрична головка; 7 - блок плунжерний; 8 - колінчастий вал; 9 - електродвигун. Плунжерний блок (рис. 2) призначений для всмоктування продукту з подаючої магістралі і нагнітання його під високим тиском в гомогенізуючу головку. Блок циліндрів гомогенізатора Рис. 2. Блок циліндрів гомогенізатора 1- корпус блока; 2 - всмоктуючий клапан; 3 - нагнітальний клапан; 4 - плунжер; 5 - манжета ущільнення; 6 - манометрична головка; 1 - корпус клапана; 8 - сідло клапана; 9 - гомогенізуючий клапан; 10 - кільце розклинювальне; 11 - голка; 12 - натискуючий гвинт. Гомогенізуюча головка призначена для одно – або двоступеневої гомогенізації продукту, а манометрична – для здійснення контролю за тиском гомогенізації. Манометрична головка (6) складається з корпуса і манометра з герметично закритою трубою, заповненою трансформаторним маслом. Для охолодження плунжерів і видалення залишків продукту з їх поверхні передбачено зливний пристрій з підводом і відводом води. Молоко через патрубок поступає самопливом або подасться насосом у всмоктуючу порожнину блоку циліндрів. Звідти воно плун­жерами під тиском направляється до гомогенізуючої головки. Виходу молока з гомогенізуючої головки перешкоджає гомогенізуючий клапан, який щільно притиснений пружиною, затягнутою гвинтом (12) до сідла. Переборюючи тиск пружини, молоко, нагнітаюче плунжером, відтискає клапан і проходить з більшою швидкістю тонким шаром через утворений при цьому вузький кільцевий зазор між клапаном і його сідлом. При цьому проходить диспергування (подрібнення) жирової фази молока. Гомогенізоване молоко виходить з патрубка гомогенізуючої головки і направляється по трубопроводу на подальшу обробку або зберігання. Регулювання гомогенізатора проводять наступним чином: зусилля притискання гомогенізуючого клапана до його сідла регу­люють натискуючим гвинтом (12) пружини (рис. 4.2), встановлюючи необхідний тиск гомогенізації і мінімальне коливання стрілки манометра в процесі його роботи регулюють голкою (11). Враховуючи, що після гомогенізації продукту утворює накопичення подрібнених жирових кульок, з метою відвернення їх злипання на виході з апарату використовують двоступеневу і навіть триступеневу гомогенізацію. При двоступеневій гомогенізації продукт послідовно проходить спочатку через щілину, утворену клапаном і сідлом клапана першого ступеня, а потім другий. Тиск гомогенізації при другій ступені складає 0,3-0,5 % від тиску в першій.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого використовують пастеризацію?
 2. Режими пастеризації.
 3. Для чого використовують стерилізацію?
 4. Яке обладнання; використовують для пастеризації молока, кисломолочних продуктів і вершків?
 5. Пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу: призначення, секції.
 6. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питного молока,
 7. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів.
 8. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питних вершків.
 9. Призначення, будова і принцип роботи трубчастих пастеризаційних установок.
 10. Класифікація технологічного обладнання для механічної обробки сировини.
 11. Призначення, будова і принцип роботи гомогенізатора.
 12. Як проводять регулювання гомогенізатора?
 13. Призначення сепараторів.
 14. Класифікація сепараторів.
 15. Основні збірні одиниці сепараторів.
 16. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора-вершковідділювача.
 17. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора високожирних вершків.
 18. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-молокоочисника.
 19. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-сировідділювача.
 20. Призначення і класифікація центрифуг.
 21. Будова і принцип роботи центрифуги.
 22. Будова і принцип роботи центрифуги безперервної дії.
 23. Призначення і класифікація фільтрів та фільтр-пресів.
 24. Будова і принцип роботи дискового фільтра.
 25. Будова і принцип роботи циліндричного фільтра.
 26. Конструктивні особливості і принцип роботи фільтр-преса.
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов

Комментарии ()