Класифікація обладнання для механічної обробки сировини

Для механічної обробки молока використовують сепараторы: сепаратори-молокоочищувачі, сепаратори-вершковідділювачі, сепаратори для високожириих вершків, гомогенізатори.

Механічна обробка – це розділення незбираного молока на вершки і обезжирене молоко з одночасним очищенням від забруднень або тільки розділення або очищення, а також гомогенізацію. Вершки Для видалення з молока і молочних продуктів механічних домішок, осаду або окремих складових компонентів використовують фільтри і фільтр-преси. У технологічних лініях виробництва сиру і інших білкових продуктів (казеїнатів) використовують центрифуги.

Гомогенізатор призначений для механічної обробки молока і рідких молочних продуктів з метою подрібнення жирових кульок на більш менші. Гомогенізатор – це горизонтально розміщений насос високого тиску з гомогенізуючою головкою.

Всі деталі змонтовані на чавунній станині. Привід машини здійснюється від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі, ведучий шків якої посаджений на колінчастий вал. Колінчастий вал через кривошипно-шатунний механізм приводить плунжери у зворотно-поступальний рух.

Гомогенізатор (рис. 1) складається з станини (1), кривошипно-шатунного механізму (2), плунжерного блока (7) з гомогенізуючою і манометричною головкою (6). У станині розміщено два гнізда для підшипників колінчастого вала, три отвори направляючі повзунів, площадка для кріплення блока циліндрів, масляна ванна, відлита разом із станиною. Класифікація обладнання для механічної обробки сировини Рисунок 1- Гомогенізатор К5 – ОГА - 1,2: 1 - станина; 2 - кривошипно-шатунний механізм; 3 - палець; 4 - повзун; 5 - плунжер; 6 - манометрична головка; 7 - блок плунжерний; 8 - колінчастий вал; 9 - електродвигун.

Плунжерний блок (рис. 2) призначений для всмоктування продукту з подаючої магістралі і нагнітання його під високим тиском в гомогенізуючу головку. Блок циліндрів гомогенізатора Рисунок 2- Блок циліндрів гомогенізатора: 1- корпус блока; 2 - всмоктуючий клапан; 3 - нагнітальний клапан; 4 - плунжер; 5 - манжета ущільнення; 6 - манометрична головка; 1 - корпус клапана; 8 - сідло клапана; 9 - гомогенізуючий клапан; 10 - кільце розклинювальне; 11 - голка; 12 - натискуючий гвинт.

Гомогенізуюча головка призначена для одно – або двоступеневої гомогенізації продукту, а манометрична – для здійснення контролю за тиском гомогенізації. Манометрична головка (6) складається з корпуса і манометра з герметично закритою трубою, заповненою трансформаторним маслом.

Для охолодження плунжерів і видалення залишків продукту з їх поверхні передбачено зливний пристрій з підводом і відводом води. Молоко через патрубок поступає самопливом або подасться насосом у всмоктуючу порожнину блоку циліндрів. Звідти воно плунжерами під тиском направляється до гомогенізуючої головки.

Виходу молока з гомогенізуючої головки перешкоджає гомогенізуючий клапан, який щільно притиснений пружиною, затягнутою гвинтом (12) до сідла. Переборюючи тиск пружини, молоко, нагнітаюче плунжером, відтискає клапан і проходить з більшою швидкістю тонким шаром через утворений при цьому вузький кільцевий зазор між клапаном і його сідлом.

При цьому проходить диспергування (подрібнення) жирової фази молока. Гомогенізоване молоко виходить з патрубка гомогенізуючої головки і направляється по трубопроводу на подальшу обробку або зберігання.

Регулювання гомогенізатора проводять наступним чином: зусилля притискання гомогенізуючого клапана до його сідла регулюють натискуючим гвинтом (12) пружини (рис. 4.2), встановлюючи необхідний тиск гомогенізації і мінімальне коливання стрілки манометра в процесі його роботи регулюють голкою (11).

Враховуючи, що після гомогенізації продукту утворює накопичення подрібнених жирових кульок, з метою відвернення їх злипання на виході з апарату використовують двоступеневу і навіть триступеневу гомогенізацію. При двоступеневій гомогенізації продукт послідовно проходить спочатку через щілину, утворену клапаном і сідлом клапана першого ступеня, а потім другий. Тиск гомогенізації при другій ступені складає 0,3-0,5 % від тиску в першій.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого використовують пастеризацію?
 2. Режими пастеризації.
 3. Для чого використовують стерилізацію?
 4. Яке обладнання; використовують для пастеризації молока, кисломолочних продуктів і вершків?
 5. Пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу: призначення, секції.
 6. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питного молока,
 7. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів.
 8. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питних вершків.
 9. Призначення, будова і принцип роботи трубчастих пастеризаційних установок.
 10. Класифікація технологічного обладнання для механічної обробки сировини.
 11. Призначення, будова і принцип роботи гомогенізатора.
 12. Як проводять регулювання гомогенізатора?
 13. Призначення сепараторів.
 14. Класифікація сепараторів.
 15. Основні збірні одиниці сепараторів.
 16. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора-вершковідділювача.
 17. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора високожирних вершків.
 18. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-молокоочисника.
 19. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-сировідділювача.
 20. Призначення і класифікація центрифуг.
 21. Будова і принцип роботи центрифуги.
 22. Будова і принцип роботи центрифуги безперервної дії.
 23. Призначення і класифікація фільтрів та фільтр-пресів.
 24. Будова і принцип роботи дискового фільтра.
 25. Будова і принцип роботи циліндричного фільтра.
 26. Конструктивні особливості і принцип роботи фільтр-преса.
Рейтинг: 1/5 - 1 голосов