Контроль якості продукції тваринництва

У процесі переробки технологічної сировини та отримання готової продукції змінюється хімічний склад і фізико-хімічні властивості сировини й кінцевого продукту. Контроль складу та властивостей цих речовин і в ході технологічних процесів дозволяє безпосередньо впливати на якісні показники кінцевого продукту. Контроль якості продукції тваринництва Широке використання засобів автоматизації, призначених для вимірювання хімічного складу та фізичних властивостей речовин у харчовій промисловості, утруднюється складністю, неоднорідністю сировини й широким спектром її фізико-хімічних властивостей.

Контроль якості продукції тваринництва - це досить важливий этап даної галузі. Засоби визначення складу та фізико-хімічних властивостей (якості) харчової продукції називаються аналізаторами, а загальні методи контролю якості продукції - методами кваліметрії. Методи аналізу складу і властивостей продукції та сировини можна розділити на дві основні групи: вибіркові та інтегральні.

Вибіркові методи - прості, надійні, визначають окремі властивості речовини. Цими методами користуються під час визначення якості продукції за питомою електропровідністю, густиною, за виштовхувальною силою тощо. Тобто, якісний показник продукції є прямою функцією від однієї фізичної величини.

Інтегральні методи характеризуються залежністю результатів вимірювання показників якості від її властивостей та складу. Наприклад, якість хліба складається із багатьох показників: якості борошна та компонентів, температурних режимів, зовнішнього вигляду, геометричних розмірів тощо.

Засоби визначення складу та фізико-хімічних властивостей класифікуються за різними ознаками: за методами аналізу, властивостями середовища, виконання, вихідним сигналом тощо. Під час автоматичного контролю складу та фізико-хімічних властивостей середовищ у харчовій промисловості широко використовуються такі методи: кондуктометричний, потенціометричний, полярографічний, дієльнометричний, оптичний, радіоізотопний, механічний тощо.

Рейтинг: 1,5/5 - 2 голосов