Обладнання для переробки продукції тваринництва

Ознаки, за якими класифікують технологічне обладнання для переробнки тваринницької продукції:

 • структура робочого циклу (в структурі робочого циклу розрізняють машини і апарати періодичної і безперервної дії).
 • ступінь механізації і автоматизації.

Обладнання для переробки продукції тваринництва Машина, в якій основні технологічні операції механізовані, а людина здійснює тільки процеси подавання, установки і знімання об'єкта, що обробляється називається напівавтоматом. Машина, в якій усі робочі операції відбуваються за заданою програмою без участі людини, є автоматом;

 • принцип поєднання елементів машини у виробничому потоці. Принцип поєднання елементів машин у виробничому потоці поділяються на окремі машини і апарати, які компонують автоматичні системи машин;
 • функціональна ознака.

Функціональна ознака – це машини і апарати, в яких продукт, що піддається енергетичній дії не змінює властивостей, форму і розміри; машини і апарати в робочих органах яких здійснюються фізико–хімічні і біологічні перетворення в продукті та створення нового продукту; машини і апарати в яких продукт підготовляється до реалізації. Обладнання м'ясної промисловості за принципом впливу на сировину, що обробляється поділяють на групи:

 • підйомно–транспортне;
 • для забою та розробки худоби і птиці;
 • поопераційне для механічної обробки;
 • для розділення, дозування, формування і упаковки:
 • для теплової і дифузійної обробки м'ясопродуктів;
 • багатоопераційне.

Підйомно–транспортне обладнання:

 • підвісні шляхи і конвеєри;
 • обладнання для обслуговування підвісних шляхів і конвеєрів;
 • наземне пересувне і стаціонарне підйомно–транспортне обладнання;
 • обладнання для витіснення і передачі м'ясопродуктів по трубах (трубопровідний транспорт; шприци: витиснювачі; обладнання для вакуумного транспортування і обробки м'ясопродуктів; насоси для перекачування жиру, крові і бульйонів).

Обладнання для забою та розробки худоби і птиці:

 • обладнання для оглушення і обезкровлення худоби і птиці;
 • обладнання для знімання і первинної обробки шкур (установки для знімання шкур, обладнання для первинної обробки шкур);
 • обладнання для знімання щетини, волосяною покриву і пера (машини для знімання щетини, обладнання для знімання волосяного покриву, обладнання для знімання пера);
 • обладнання для обробки кишок.

Поопераційне обладнання для механічної обробки:

 • для миття сировини, тари і допоміжних матеріалів;
 • мішалки;
 • м'ясорізальні машини (машини для розділення різанням по одній або декількох паралельних площинах; машини для середнього, дрібного і тонкого подрібнення; різальні машини для надання продукції заданої форми).

Обладнання для розділення, дозування, формування і упаковки:

 • обладнання для механічного розділення неоднорідних рідких, пластичних і сипучих мас;
 • спеціальні преси;
 • дозувально–наповнювальне та пакувальне обладнання.

Обладнання для теплової і дифузійної обробки м'ясопродуктів:

 • апарати для теплової обробки при атмосферному тиску;
 • димогенератори;
 • випарні і вододистиляційні установки;
 • сушильне обладнання;
 • обладнання для дифузійної обробки м'ясопродуктів;
 • обладнання для теплової і імпульсної обробки жировмісних м'ясопродуктів.

Багатоопераційне обладнання:

 • двоопераційне;
 • багатоопераційне.

Технологічне обладнання поділяють на чотири групи:

 • для зберігання і транспортування;
 • для механічної і теплової обробки молока;
 • для виготовлення молочних продуктів;
 • для підготовки продуктів до реалізації і обладнання загальнозаводського призначення.

Обладнання для зберігання і транспортування:

 • транспортні цистерни і об'єми для зберігання молока;
 • об'єми технологічного і міжопераційного призначення;
 • трубопроводи, помпи і пневматичні транспортні системи.

Обладнання для механічної і теплової обробки:

 • фільтри, фільтри–преси і мембрани, фільтраційні апарати;
 • гомогенізатори, гомогенізатори–пластифікатори;
 • сепаратори і центрифуги;
 • установки для термовакуумної обробки, нагрівники і холодильники.

Обладнання для виробництва молочних продуктів:

 • пастеризаційні і стерилізаційно–охолоджувальні установки;
 • фризери і морозильні установки;
 • масловиготовлговачі;
 • машини для виготовлення сиру;
 • машини для виготовлення згущених молочних продуктів;
 • машини для висушування молочних продуктів.

Обладнання для підготовки продуктів до реалізації:

 • машини для розфасування і упаковки молочних продуктів;
 • прилади для обліку кількості і якості продукту в технологічних лініях;
 • обладнання для підготовки тари до наповнення.
Рейтинг: 1,7/5 - 3 голосов