Обладнання для теплової обробки м’ясних консервів

Теплова обробка м'яса і м'ясних виробів – це короткочасний або тривалий вплив на них теплової енергії шляхом безпосереднього контакту або через розділяючу перегородку. Тож опишемо необхідне обладнання для теплової обробки м’ясних консервів. М'ясна консерва Стерилізація – це процес теплової обробки продуктів, розфасованих і закупорених в герметичну тару при температурі вище 100 °С у результаті чого відбувається інактивація ферментів і знищення мікрофлори. Для стерилізації консервів використовують апарати:
  • періодичної дії (вертикальні і горизонтальні автоклави);
  • безперервної дії (гідростатичні, лінійні, ротаційні стериліза­тори).
У м'ясній промисловості знайшли своє застосування апарати пе­ріодичної дії та лінійні і гідростатичні стерилізатори безперервної дії. В автоклавах періодичної дії використовують два способи стерилізації консервів гострою насиченою парою: без води і протитиску і у воді з протитиском. Консерви у скляних банках об'ємом до 500 см3 стерилізують гострою парою без води і протитиску. При об'ємі понад 500 см3 і в металевій тарі стерилізують у воді з протитиском, щоб не допустити деформації дна і кришки. Автоклав Б6-КАВ-2 (рис.1) призначений для стерилізації герметично закупорених банок з продуктом при температурі понад 100°С. Автоклав Б6-КАВ-2 – це вертикальний апарат періодичної дії. Він складається з корпусу (3), кришки (4), кошиків (10), штуцера (9) для підключення програмного регулятора ПРП-2, арматури для з'єднання з магістралями, по яких надходить пара, вода, повітря і виводиться конденсат. Зварний корпус автоклава складається з циліндричних обийчаток завтовшки 6 мм і днища, товщина якого 8 мм. На корпусі встановлені манометр (8), термометр (7) і датчики програмного регулятора ПРП-2. У нижній частині корпуса розміщені паровий барботер (11) і зливний патрубок зі стаканом. Фланці кришки і корпусу притискаються один до одного за допомогою швидкодіючого затискача (2), що складається з п'ятнадцяти секторних захватів, укріплених на кільці з пружинної сталі, і системи важелів для стягування і розширення поясного затиску. Обладнання для теплової обробки м’ясних консервів Рис. 6. Автоклав Б6-КАВ-2 1 - рівноважний пристрій; 2 - затискач; 3 - корпус; 4 - кришка; 5 - запобіжний клапан; 6 - пробково-випускний кран; 7 - термометр; 8 - манометр; 9 - штуцер; 10- кошик; 11 - паровий барботер. На кришці є штуцери для запобіжного клапана (5) і пробково-випускного крана (6). Кришка має рівноважний пристрій (1), який полегшує її закривання і відкривання. Наповнені банками ко­шики встановлюються в авто­клаві один на одному, після чого кришка закривається. Місткість заповнюється во­дою, а через барботер подається пара. Повітряним компресором створюється і підтримується в системі постійний тиск. По закінченні часу стерилізації пара і гаряча вода поступово витісняються з апарата холодною водою, яка надходить сюди. Після охолодження кошики з банками вивантажуються з апарата. Стерилізатори безперервної дії поділяють на роторні, горизон­тальні, конвеєрні, гідростатичні. Перші два використовуються рідко. У гідростатичних стерилізаторах безперервної дії використаний принцип зрівноваження тиску в камері стерилізації, за допомогою гід­равлічних шлюзів. Ці апарати – баштового типу, що мають значну ви­соту, але займають відносно невелику площу виробничого приміщення. Використовують декілька типів гідростатичних стерилізаторів: "Сторк" з протитиском, пневмогідростатичний "Хуністер", А9-ФСА. Стерилізатор безперервної дії "Хуністер" типу ОНS призначений для стерилізації готової продукції у скляних або металевих банках у безперервному потоці. Основними вузлами стерилізатора ОНS-1 є: завантажувальний конвеєр, що подає продукт в стерилізатор з двох сторін; пристрій для завантажування банок з консервами у носії; носії банок і ланцюги для транспортування носіїв у стерилізаторі; корпуси; пристрої для вивантаження банок з носіїв; конвеєр для переміщення банок з консервами, що вивантажуються із стерилізатора. Банки, подані в носії завантажувальним пристроєм, спрямовуються в стерилізатор і проходять через шість послідовно включених ванн попередньо, висотою 4 м кожна. Верхній рівень водяних стовпів регулюється автоматично за допомогою ресиверних веж. Тиск регулюється в окремих ваннах. Із зони нагрівання банки надходять у зону стерилізації, заповнену пароводяною сумішшю під тиском 240 кПа. Температура регулюється за допомогою електропневматичної системи. При виході із зони стерилізації носії з банками потрапляють у ванну, де починається їх охолодження. У нижній частині цієї ванни тиск сягає 380 кПа і є максимальним у всьому апараті. Після виходу із цієї ванни носії з банками переходять у зону охолодження, що складається із шести ванн, які також підключені до ресиверних веж. Тут є сім насосів, якими вода переміщується по стерилізатору в напрямку, протилежному рухові банок. Після виходу із стерилізатора банки вивантажуються з носіїв.
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов

Комментарии ()