Обладнання для знімання шкур

Відокремлення шкури від туші – одна з трудомістких опе­рацій, а саме 11...40 % загальної трудомісткості обробки туші. Знімання шкури має бути проведено ретельно, без порізів, висмиків м'яса і жиру з поверхні туші. Велика рогата худоба Шкуру знімають у два етапи: під час забілування і під час механічного знімання. Забілування – ручне знімання шкури з таких ділянок туші, як голова, шия, кінцівки, лопатки, брюшна порожнина. Площа забілування шкури залежить від виду, угодо­ваності тварин та ряду інших факторів. У туш ВРХ площа забілу­вання дорівнює 20...25 %, свиней – З0...50 % залежно від угодованості, туш ДРХ – З0...40 % . Обладнання для знімання шкур Рис 1. Піддування шкури великої рогатої худоби: а – в область путового суглоба; 6 – в область надбрівних дуг; в – біля мечовидного хряща грудної кістки; г – біля основи хвоста.

Піддування стиснутим повітрям

Перед зніманням шкур з метою зменшення висмиків м'яса і жиру з туш, ушкоджень шкур, полегшення праці робітників туші піддувають стиснутим повіт­рям (рис. 1). Для цього використовують очищене стиснуте пові­тря тиском 0,3...0,4 МПа. Повітря подають за допомогою пісто­лета, в якому вмонтована порожниста голка завдовжки 12...20 см, діаметром 6...8 мм, кінець якої зрізаний під гострим кутом. Знімаючи шкуру з туші ВРХ, голку вводять у підшкірну клітко­вину в п'ять точок на певний час: 1 – у область путових суглобів передніх ніг з внутрішньої сторони вздовж цівок – на 2 с; 2 – в область однієї з надбрівних дуг у напрямку від одного ока до друго­го – на 5 с; 3 – в область мечоподібного хряща грудної частини вздовж білої лінії брюшної порожнини – на 4...5 с; 4 – у область кожного скакального суглоба задніх ніг з внутрішньої сторони вздовж малих голін­кових кісток – на 2 с; 5 – у основу хвоста з внутрішньої сторони вздовж крижової кіст­ки на – 2с. Для знімання шкур з туш ДРХ по­вітря під тиском 0,4...0,5 МПа подають в область путового суг­лоба задніх кінцівок, у корінь хвоста і у розта­шовану під ним нижню складку шкури. Для знімання шкур з туш свиней під­дування проводять під тиском 0,4...0,6 МПа у брюшну порожнину тривалістю 5... 7 с в об­ласть пахвини. При цьому туша набуває округлої форми, шкура натягується і складки розгладжуються. За механічного знімання шкур з таких туш зменшується кількість прирізів жиру і покращу­ється товарний вигляд. Цілісність внутрішніх органів при цьому не порушується. Після знімання шкури повітря випускають, для чого ножем роблять прокол в області пахвини. Механічне знімання шкури. Знімання шкур з туш різних видів тварин виконується у певній послідовності (схема. 1, 2, 3). Оброблюючи свинячі туші, голови залишають при туші після знімання шкури до закінчення післязабійної ветеринарно–санітарної експертизи. Залежно від анатомо–гістологічної структури шкури, зусил­ля, прикладені для її знімання, різні. На величину зусилля впливають вид, стать, угодованість тварин і ділянка туші, з якої знімають шкуру. Схема послідовності операцій під час зніманні шкур із туш ВРХ Схема. 1. Схема послідовності операцій під час зніманні шкур із туш ВРХ Схема послідовності операцій під час знімання шкур із туш ДРХ Схема. 2. Схема послідовності операцій під час знімання шкур із туш ДРХ Схема послідовності операцій під час знімання шкур із свинячих туш Схема. 3. Схема послідовності операцій під час знімання шкур із свинячих туш У разі механічного знімання шкури відбувається розриван­ня підшкірного шару, і зусилля, що прикладається до шкури, пе­редається через підшкірний шар і поверхневу фасцію на м'язову або жирову тканину. На ділянках, де шкура зв'язана з поверхневою фасцією че­рез підшкірний шар, міцність якого однакова в усіх напрямках, відокремлення шкури способом розриву можливе за будь–якого спрямування зусилля. Там, де дерма шкури зв'язана з поверхне­вою фасцією через м'язи вздовж вертикальної осі туші (в передній її частині), зусилля повинне бути спрямоване упоперек волокон м'яза або вздовж волокон фасції. За цієї умови волокна фасції не розриваються, а розшарову­ються, оскільки для розшаровування потрібно менше зусиль, ніж для розриву, і поверхня туші не ушкоджується. Відокремлення шкури методом розриву отримало найбільше поширення і на ньому ґрунтуються принципи дії механічного обладнання для знімання шкур. Ножі для знімання шкур з туш тварин Рис. 2. Ножі для знімання шкур з туш тварин: а – ніж для знімання шкур з ніг і відокремлення голів Я2 – ФИН – 2 ; б – ніж для підсічки шкури Я 2 – ФИН – 3; в – ніж для знімання шкури На підприємствах для кінцевого знімання шкур з туш ВРХ використовують установки типу А1 – ФУУ і ФУАМ періодичної дії з механічними фіксаторами туш і безперервної дії типу РЗ–ФУВ (рис.3 – 5). Установка Ф1– ФУУ Рисунок 3 - Установка Ф1– ФУУ для знімання шкур з туш ВРХ: 1 – гідравлічний прес; 2 – фіксатор; 3 – механізм знімання шкур. Агрегат ФУАМ Рисунок 4 - Агрегат ФУАМ з поворотним фіксатором для знімання шкур з туш ВРХ: 1 – скоби фіксаційні; 2 – вертикальний вал; 3 – важелі переміщення; 4 – конічна пара; 5 – редуктор; 6 – клинопасова передача; 7 – електродвигун; 8 – привід тягового ланцюга; 9 – привідна зірочка; 10 – труба для спуску знятої туші; 11 – ферма; 12 – зірочка натяжна; 13 – профільна напрямна; 14 – тяговий ланцюг; 15 – поворотна зірочка; 16 – лоток Установка РЗ – ФУВ Рис. 5. Установка РЗ – ФУВ для знімання шкур з туш ВРХ: 1 – конвеєр для кінцівок; 2 – конвеєр для знімання шкур; 3 – конвеєр для транспортування шкур Під час знімання шкур на установках періодичної дії туші слід вивести з основного конвеєра. Крім цього, механічний бруд, що знаходиться на поверхні шкури, потрапляє на тушу. Ці недо­ліки усунуті в установці безперервної дії, продуктивність якої за­лежно від швидкості конвеєрного агрегату становить від 65... 132 голів/год. Довжина агрегату – 12 м, його розташовують на одно­му поверсі, а установки періодичної дії мають висоту 7,55 м і, отже, потребують високих приміщень. Механічне знімання шкур з туш ДРХ проводять на установ­ках барабанного типу ФСБ (рис. 6), що виготовляються у двох варіантах: для знімання шкур згори вниз – від хвостової частини до шийної і для знімання знизу вгору – від шийної частики до хвоста. Кут відокремлення – близько 15°. Для знімання шкур з туш ДРХ використовують конвеєрні установки типу Ф1–ФУУ. Установка ФСБ Рис 6. Установка ФСБ для знімання шкур з туш ДРХ: 1 – барабан; 2 – палець; 3 – ланцюг; 4 – фіксатор З свинячих туш шкуру знімають повністю або частково (крупонування), або обробляють туші у шкурі. У разі повного знімання шкури виконують забілування (так само, як у ВРХ, за винятком голови і ніг). Площа забілування для м'ясних свинячих туш становить 25...З0 %, для жирних – до 50 % . Після знекровлення у свинячих туш оголюють ахілови су­хожилля задніх ніг і за допомогою роликів чіпляють її на підвіс­ний шлях. Потім тушу закріплюють нерухомо за нижню щелепу педальним натягувальним пристроєм. Шкура захоплюється з до­помогою петлі з ланцюжка, кінець якого чіпляють за гак лебідки, і шкура відривається від туші в напрямку від голови до задньої частини. Швидкість відривання для жирних туш становить 3...5 м/хв, м'ясних – 10... 12 м/хв. Шкура відривається під ку­том 0°. Під час відокремлення шкуру притримують руками для запобігання відривання шпику. Розроблено агрегат ФШН безперервної дії для знімання шкур і крупонів зі свинячих туш і шкур з туш ДРХ. Він складається з ланцюгового елеватора для знімання шкур і встановлюється під кутом 41° до підвісного шляху конвеєра і конвеєра фіксації туш, розміщеного паралельно підвісному шляху конвеєра. Продуктив­ність агрегату – 100 шкур/год.
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов

Комментарии ()