Пастеризаційно-охолоджувальні установки

Для пастеризації молока і молочних продуктів на заводах призначені поточні апарати і установки закритого типу, а також пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу і пастеризаційні установки трубчастого типів.

Молоко
Пастеризація молока здійснюється в пастеризаційно-охолоджувальних установках

Пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу призначені для теплової обробки молока, яке використовується для виробництва кисломолочних продуктів, а також для пастеризації вершків і суміші морозива.

У склад пастеризаційно-охолоджувальної установки пластин­частого типу входять пластинчастий теплообмінний апарат, зрівно­важувальний бак з регулятором поплавкового рівня молока в баку, відцентровий насос, сепаратор-молокоочисник, витримувач, установка для підготовки теплоносія, пульт управління приладами контролю і регулювання процесу.

Пластинчастий теплообмінний апарат (рис.1) має секції, в яких здійснюються наступні процеси: пастеризація і нагрівання продукту до температури пастеризації, охолодження водою, охолодження розсолом або льодяною водою, рекуперація (теплообмін між гарячим і холодним продуктами).

На двох стійках (передній і задній) апарату закріплені два шланги, які є опорами теплообмінних пластин. Кутові отвори пластин оточені прокладками. По периферії пластини вкладена прокладка.

При збиранні апарату і стисненні пластин утворюються дві ізольовані системи геометричних каналів. В одному каналі рухається гаряче середовище, а в другому холодне. Зібрані пластини з’єднуються в секції. У середині секції пластини групуються в пакети, в каналах яких продукт рухається паралельно.

Зрівноважувальний бак – це місткість з патрубками для входу і виходу продукту. У середині бака встановлений регулювальний клапан, підтримуючий постійний рівень продукту в баку.

Відцентровий насос призначений для забору молока із бака і подачі його в пластинчастий теплообмінний апарат.

Пастеризаційно-охолоджувальні установки

Рис.1. Пластинчастий теплообмінний апарат

1,2,- штуцери; 3 — передня стійка; 4 — верхній кутовий отвір; 5 — мала кільцева прокладка; 6 — гранична пластина; 7 — штанга; 8 — напилена плита: 9 — задня стійка; 10 — гвинт; 13 – велика гумова прокладка; 14 — нижній кутовий отвір; 15 — теплообмінна пластина.

У сепараторі-молокоочиснику підігріте в апараті молоко очищається від механічних домішок.

Витримувач — це циліндрична труба, змонтована в пульті управління або встановлена окремо на рамі.

Пастеризація теплого молока, кисломолочних продуктів, питних вершків і морозива здійснюється в різних пастеризаційно-охолоджувальних установках.

У пастеризаційно-охолоджувальну установку для питного молока (рис.2) сире молоко поступає в рівнозважувальний бак, у якому за допомогою поплавкового регулятора підтримується постійний рівень продукту.

Схема пастеризаційно-охолоджувальної устаноики для питного молока

Рис. 2. Схема пастеризаційно-охолоджувальної устаноики для питного молока

1- зрівноважувальний бак; 2 — поплавковий регулятор рівня; З — насос для молока; 4 — ротаметричний регулятор; 5 — пластинчастий теплообмінний апарат; 6 — сепаратор-молокооочисник; 7 — витримувач; 8,12 — датчик температури; 9,10,13,14,20,22,23 — манометри; 11 — вентиль регулювання подачі розсолу; 15 — зворотній клапан; 16 — насос гарячої води; 17- бачок акумулятор; 18,19 — клапани, які регулюють подачу пари; 21 – пароконтактний нагрівач води.

Відцентровий насос забирає продукт із бака і передає його в першу рекуперативну секцію теплообмінника (І), де молоко нагрівається до 40-45 °С. Встановлений за відцентровим насосом регулятор потоку забезпечує постійний розхід молока, яке поступає в теплообмінник. Нагріте молоко поступає в сепаратор-молокочисник, де очищається від механічних домішок, а потім подається в другу секцію рекуперації (П), де нагрівається до 65-70 °С. Потім молоко по внутрішньому каналу переходить в секцію пастеризації (Ш), де нагрівається водою до 76-78 °С. Молоко витримується при температурі пастеризації і направляється на охолодження спочатку в секції рекуперації (П і І), потім в секції водяного (IV) і розсольного (V) охолодження. Охолодження до 4-6 °С молока проходить через зворотний клапан, який направляє потік молока або в місткості зберігання (при дотриманні режимів обробки), або на повторну пастеризацію в зрівноважувальний бак (при порушенні режимів пастеризації).

Гаряча вода для нагрівання молока подається в секцію пастеризації водяним відцентровим насосом з бачка-акумулятора. Охолоджена вода з секції пастеризації подається в бачок попередньо нагріваючись у параконтактному нагрівачі, встановленому на трубопроводі повернення води.

Пастеризаційно-охолоджувальна установка для кисломолочних продуктів (рис.3) призначена для пастеризації і охолодження молока в лінії виробництва кефіру і інших кисломолочних продуктів. У пластинчастому апараті цієї установки є три секції; рекуперації (І), пастеризації (II) і охолодження (Ш).

Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів

Рис.3. Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів

1 — зрівноважувальний бак, 2 — поплавковий регулятор рівня; 3 — насос для молока; 4,11 — датчики температури; 5 — пластинчастий апарат; 6,7 — сепаратори-молокоочисники; 8,9,14,16,20 — манометри; 10 — насос для гарячої води; 12 — бачок-акумулятор; 13 — параконтактний нагрівач води: 15 — гомогенізатор; 17 — зворотній клапан; 18 — клапан, який регулює подачу пари; 19 — витримувач; 21 — насос для пастеризованого молока.

Сире молоко через зрівноважувальний бак з поплавковим регулятором рівня насосом подається в секцію рекуперації, де нагрівається гарячим молоком до 50-55 °С. У сепараторі-молоокочиснику молоко очищається від домішок. У секції пастеризації воно нагрівається гарячою водою до 90-95 °С. Гаряче молоко гомогенізується в гомогенізаторі клапанного типу і направляється у витримувач ємнісного типу, де витримується протягом 300-340 с. Із витримувача молоко за допомогою відцентрового насоса подається в секцію рекуперації теплообмінника для попереднього охолодження. Остаточно молоко охолоджується до 22-45 °С.

Пастеризаційно-охолоджувальна установка для вершків призначена для пастеризації і охолодження вершків жирністю 30-35 % і кислотністю не вище 19 оТ. Холодні вершки, температура яких 5-10 °С, пастеризуються при температурі 90-92 °С і охолоджуються при температурі 4 °С. Теплообмінний апарат складається з чотирьох секцій: рекуперації (1), пастеризації (II), водяного (ІІІ) і розсольного (IV) охолодження. На відміну від установок, розглянутих вище, в пастеризаційно-охолоджувальній установці для вершків відсутнє очищення вершків від механічних домішок.

Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки для питних вершків

Рис. 4 — Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки для питних вершків

1- зрівноважувальний бак; 2 — поплавковий регулятор рівна; 3 — зворотній клапан; 4,10 — датчики температури: 5 — пластинчастий апарат; 6,13,14 — манометри; 7 — регулятор подачі розсолу; 8 — насос для вершків; 9 — насос для гарячої води; 11 — бачок-акумулятор; 12 — регулятор подачі пари; 15 — параконтактний нагрівач води.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого використовують пастеризацію?
 2. Режими пастеризації
 3. Для чого використовують стерилізацію?
 4. Яке обладнання; використовують для пастеризації молока, кисломолочних продуктів і вершків?
 5. Пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу: призначення, секції.
 6. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питного молока.
 7. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для кисломолочних продуктів.
 8. Призначення, будова і принцип роботи пастеризаційно-охолоджувальної установки для питних вершків.
 9. Призначення., будова і принцип роботи трубчастих пастеризаційних установок.
 10. Класифікація технологічного обладнання для механічної обробки сировини.
 11. Призначення, будова і принцип роботи гомогенізатора.
 12. Як проводять регулювання гомогенізатора?
 13. Призначення сепараторів.
 14. Класифікація сепараторів.
 15. Основні збірні одиниці сепараторів.
 16. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора-вершковідділювача.
 17. Призначення, будова і принцип роботи сепаратора високожирних вершків.
 18. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-молокоочисника.
 19. Призначення, конструкційні особливості, принцип роботи сепаратора-сировідділювача.
 20. Призначення і класифікація центрифуг.
 21. Будова і принцип роботи центрифуги.
 22. Будова і принцип роботи центрифуги безперервної дії.
 23. Призначення і класифікація фільтрів та фільтр-пресів.
 24. Будова і принцип роботи дискового фільтра.
 25. Будова і принцип роботи циліндричного фільтра.
 26. Конструктивні особливості і принцип роботи фільтр-преса.
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
One thought on “Пастеризаційно-охолоджувальні установки
 1. Смак пастерізованого молока пам»ятаю з дитинства, мабуть його готували саме на такій установці.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *