Дисципліна Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва

Метою вивчення дисципліни "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва" є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення уміння уміло і ефективно використовувати техніку цехів по переробці продукції тваринництва, формування у студентів відповідального ставлення до праці і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва Корови на пасовищі

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно виконувати професійну діяльність з урахуванням вимог охорони праці та гарантування збереження життя, здоров’я та працездатності працівників підприємств з переробки продукції тваринництва. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 1. призначення, будову, принцип дії, методику розрахунку та підбору обладнання;
 2. принцип дії та основні вимоги до приладів і засобів автоматизації;
 3. техніку безпеки при обслуговуванні обладнання, вплив несправностей обладнання на якість продукції.

Уміти: обслуговувати машини і апарати, проводити їх підготовку до пуску, здійснювати пуск, контроль за режимом роботи, зупинку, часткове розбирання, пов’язане з миттям, санітарною обробкою обладнання.

Література для вивчення дисципліни "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва"

 • Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та ін.; за ред. І.С. Гулого. Підручник. – Вінниця: «Нова книга», 2001.
 • Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Книга 1. Отраслевой каталог. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований.
 • Підприємства по забою худоби птиці кролів і переробці продуктів забою. Відомчі норми технологічного проектування АПК – 23.06. Видання офіційне. – Київ: Міністерство аграрної політики України, 2006.
 • Процеси і апарати харчових виробництв. За ред. І.Ф. Малежика. Підручник. – Київ: НАХТ, 2003.
 • Процессы и аппараты пищевой технологии. Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев. Учебник. – Москва: «Колос», 1999.
 • Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока. Л.В. Голубева, А.Н. Пономарев. Учебное пособие. – Москва: «ДеЛи принт», 2004.
 • Технологическое оборудование мясокомбинатов. С.А. Бредихин, О.В. Бредихина и др. – Москва: «Колос», 1997.
 • Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Часть 1. Оборудование для убоя и первичной обработки. В.И. Ивашов. Учебное пособие. – Москва: «Колос», 2001.
 • Технологічне обладнання цехів із переробки продукції тваринництва. Прихожай О.І. Навчальний посібник. 2008.

Для того, что б завантажити будь-яку з цих книжок, зареєструйтеся на даному сайті і напишіть мені повідомлення.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Берсан Г. Машины мясной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
 2. Бредихин С.А. и др. Технологическое оборудование мясокомбинатов.-М: Колос, 1997.
 3. Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и молочной промышленности. М.: Агропромиздат, 1983.
 4. Горбатов В.М. Оборудование для убоя скота, птицы, производства колбасных изделий и птице продуктов: Справочник. - М,: Пищевая промышленность, 1975.
 5. Горбатов В.М. Оборудование мясоконсервного производства: Справочник. - М.: Пищевая промышленность, 1975.
 6. Ердеді О.О., Аникін I.В., Медведев Ю.О., Чуйков О.С. Технічна механіка. - К.: Вища школа, 1983.
 7. Корнюшко Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий: Справочник. М.: Колос, 1993.
 8. Красов Б.В. Эксплуатация, ремонт, наладка технологического оборудования молочной промышленности - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
 9. Крусь Г.Н., Тиняков В.Г., Фофанов Ю.Ф. Технология молока и оборудование предприятий молочной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1986.
 10. Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперін І.В., Цюцгора В.Д. Автоматизація технологічних процесів та виробництв харчової промисловості. - К.: Аграрна освіта, 2002.
 11. П.Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1989.
 12. Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. -М, 1986.
 13. Пелеев А.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1971.
 14. Притыко В.П., Лунгрен В.Г. Машины и аппараты молочной промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1979.
 15. Самойлов В. А. и др. Справочник технолога молочного производства.Т 7. Оборудование молочных предприятий (справочник каталог) /Под ред. А.Г. Храмцова. - СПб.: ГИОРД, 2004.
 16. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
 17. Рогов И.А.., Забашта А.Г., Алексахина В.А., Титов Е.И. Технология и оборудование колбасного производства - М.: Агропромиздат, 1989.
 18. Томбаез Н.И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. - М.; Пищевая промышленность, 1972.
 19. Фалеев Т.А. Оборудование предприятий мясной промышленности. -М.: Пищевая промышленность, 1966.
 20. Чижикова Т.В. Машины для измельчения мяса и мясных продуктов.- М,: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
 21. Височанська. Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва: Навчально-методичний посібник. смт. Немішаєво 2006р.
Рейтинг: 1/5 - 1 голосов