Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва

Збільшення випуску асортименту продукції м'ясної і молочної промисловості, підвищення її якості в інтересах споживача при максимальній ефективності виробництва – головне завдання переробної і харчової промисловості. Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва Будівництво нових, збільшення потужності і реконструкція діючих переробних підприємств, модернізація і оновлення обладнання повинно вестись із розрахунком на більш повну механізацію і автоматизацію виробництва, інтенсифікацію технологічних процесів.

Комплексна механізація виробничих процесів сприятиме значному зменшенню обсягів ручної праці. Для обслуговування сучасного обладнання на підприємствах м'ясної і молочної промисловості необхідні спеціалісти високого технічного рівня, тим більше, що сучасні машини оснащуються складною автоматикою і мікропроцесорного технікою.

Механізація технологічних процесів переслідує декілька цілей. Для виробництва великого об'єму продукції можна використовувати високовиробничі потокові лінії і машини. Механізована переробка дозволяє виробляти продукцію однорідної якості, а обладнання із зменшеним циклом виробництва відповідає вимогам виробничої гігієни.

Більш високий технічний рівень механізації дозволяє здійснювати автоматизацію виробництва, тобто виробляти продукцію майже без використання ручної праці.

Запобігти витратам сировини, вітамінів та інших цінних речовин і створювати нові, сучасні види комбінованих і повноцінних м'ясних і молочних продуктів дають змогу: застосування безвідхідних технологій, правильний спосіб обробки продуктів, швидке їх заморожування, застосування мембранних технологій, інфрачервоного випромінювання, СВЧ–енергії, вакуумування, методів біотехнології тощо.

Одним з найперспективніших виробничих напрямів у м'ясній і молочній промисловості є швидке заморожування м'яса, напівфабрикатів, завдяки чому в сировині і готовій продукції чи напівфабрикатах найбільшою мірою зберігаються структура, поживна цінність і смакові якості, значно скорочуються втрати сировини, знижується потреба в дефіциті тари, раціональніше використовується транспорт.

Суть дисципліни "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва" полягає в тому, що вивчається призначення обладнання, його місце в технологічній схемі виробництва, будова і принцип роботи конкретних машин та апаратів, обслуговування їх, характерні для них несправності, техніка безпеки при обслуговуванні обладнання, а також будову і принцип дії засобів вимірювання тиску, температури, витрат і кількості, рівня та хімічного складу і фізичних властивостей речовини.

Завдання дисципліни "Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва"

Курс має свої завдання:

  • вивчення фізичної сутності і механізму явищ, супроводжуючих процеси переробки забитих тварин, птиці і продуктів забою, а також процеси переробки молока і виготовлення молочних продуктів, з метою встановлення робочих характеристик обладнання і залежностей, визначаючих закони зміни робочих параметрів процесу;
  • вивчення конструктивних форм робочих органів машини і основ побудови, типів і конструкції сучасного технологічного обладнання, яке використовується і може знайти застосування на підприємствах м'ясної і молочної промисловості;
  • розгляд питань економічної, раціональної і безпечної експлуатації технологічного обладнання;
  • вивчення існуючих і можливих шляхів інтенсифікації, механізації і автоматизації виробничих процесів.
Рейтинг: 5/5 - 2 голосов