Ротаційні, вібраційні і акустичні віскозиметри

Ротаційні віскозиметри одержали в АСУ ТП найбільше поширення (у порівнянні з іншими типами загально промислових віскозиметрів). Принцип дії їх заснований на вимірі протидіючих (обертових) моментів, обумовлених в'язкісним тертям: М =κμϖ , (5.23) де к - постійна приладу (обумовлена тільки експериментально); ϖ - кутова швидкість обертового тіла. Конструктивно ротаційні віскозиметри розрізняються за формою обертового тіла і способами визначення моменту, що крутить. З усього різноманіття ротаційних вимірювальних нар (чутливих елементів) можна виділити три основні: два коаксіальних циліндри; рівнобіжні диски (площина-площина); обертове тіло, занурене в рідину необмеженого обсягу. Ротаційні, вібраційні і акустичні віскозиметри Схема ротаційного віскозиметра Досить добре себе зарекомендували ротаційні віскозиметри з вимірювальною парою першого типу: обертовий за допомогою електродвигуна циліндр. Схему ротаційного перетворювача типу ВР-2030 наведено на рисунку. Віскозиметр призначений для безперервного перетворення в'язкості рідини в уніфікований пневматичний (або електричний) вихідний сигнал. Принцип дії заснований на залежності моменту циліндра, що крутить, залитим аналізованим середовищем, від в'язкості останнього. Насадка (5) приводиться в обертання з постійною кутовою швидкістю 0,15 с-1 (двигуном (1) через редуктор (2) і муфту (3). Простір між насадкою (5) і циліндром (4) заповнений аналізованим середовищем. Під час обертання насадки сили опору створюють момент, що крутить на циліндрі (4), пропорційний в'язкості. Циліндр жорстко закріплений на кінці штока (6), висунення якого з камери з аналізованим середовищем здійснюється за допомогою пружної мембрани (8). Інший кінець штока пов'язаний з важелем пневмосилового перетворювача (7). Для стабілізації температури середовища бічні стінки камери омиваються термостатуючою рідиною, вхід якої в камеру і вихід з неї здійснюється через фланці (9); крім того, сама камера і трубопроводи додатково теплоізольовані.Вискозиметр Вискозиметр. Межа основної допустимої похибки не більш ±2,5%. У зв'язку з удосконалюванням конструкції первинних перетворювачів віскозиметрів і використанням у вимірювальних схемах мікроелементної техніки до перспективного, для, використання в харчовій промисловості варто віднести вібраційні й акустичні віскозиметри. Крім розглянутих вище, використовуються також в промисловості вібраційні і ультразвукові. Вібраційні віскозиметри діють за принципом виміру частоти або амплітуди змушених коливань тіла визначених обсягу і маси, поміщеного в аналізоване середовище, що є функцією в'язкості. Залежно від частоти коливань вібраційні віскозиметри розділяються на низькочастотні (до 1 кГц) і ультразвукові (від 10 до 1000 к.Гц). Область застосування вібраційних віскозиметрів обмежується ньютонівськими рідинами, в'язкість яких не залежить від інтенсивності механічних впливів. Акустичні віскозиметри підрозділяються на дві групи: у яких використовується залежність швидкості поширення УЗК від в'язкості рідини і ті у яких використовується залежність згасання УЗК від в'язкості рідини. Вони дозволяють вимірювати в'язкість у широких межах з похибкою ±4%. Але конструктивні, схемні й експлуатаційні проблеми стримують застосування в харчовій промисловості. Що ж, тепер ви можете створити власний блог.
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов

Комментарии ()