Термометри опору

Мідні та платинові термометри опору прості за конструкцією, надійні в роботі, доступні під час використання.

Принцип дії ґрунтується на зміні електричного опору провідників або напівпровідників під впливом температури і описується рівняннями: для провідників: Rt = R0(l +αt); для напівпровідників: Rt = R0(l +βt), де а і β - коефіцієнти електричного опору провідників і напівпровідників.

Термометри опору мідні використовуються для вимірювання температури від - 200 до + 180 °С і мають лінійну залежність опору від температури. Вони виготовлені із мідного дроту діаметром 0,1 мм. Номінальний опір термометрів при 0°С становить 10; 50 і 100 Ом відповідно до градуювання 10М; 50М і 100М. Платиновими термометрами вимірюють температуру від -260 до 1100°С.

Промислові термометри виготовляють із платинового дроту діаметром 0,05-0,1 мм. Номінальний опір термометрів при 0°С становить 1; 5; 10; 50; 100; 500 Ом відповідно до градуювання 1П, 5П, 10П, 50П, 100П, 500П.

Термометри опору працюють у комплекті із врівноваженими і неврівноваженими мостами та логометрами. У основу роботи автоматичного моста покладено компенсаційний метод, за яким зміна опору термометра компенсується автоматично шляхом перерозподілу опору реохорда між суміжними плечами моста. Основними вузлами моста є вимірювальна мостова схема, електронний підсилювач ЕП, реверсивний РД та синхронний СД двигуни, механізм запису та термометр опору.

Міст складається із чотирьох плечей, які утворюють дві діагоналі: вимірювальну (а-в) і живильну (с-д). У одне із плечей включено термометри опору, а реохорд Rp підключений між двома суміжними плечами моста, живлення якого проводиться змінним струмом. Автоматичний міст буде у врівноваженому стані тоді, коли добутки опорів протилежних плечей будуть рівні між собою: R, (Rt+ RnI-f Rrtp) - (R2+Rn2)( R2+rn +R) Термометри опору Схема роботи термометрів опору

При зміні температури в об'єкті змінюється величина опору термометра, що призводить до порушення рівноваги моста. У вимірювальній діагоналі виникає сигнал AU, який подається на ЕП і реверсивний двигун РД. Останній переміщує повзунок реохорда до усунення сигналу небалансу і досягнення рівноваги моста. РД зупиниться, а стрілка приладу покаже нове значення температури.

Промисловістю випускаються автоматичні мости таких типів: ІСМ 140; ІСПМІ; КВМ1; КСМ2; КСМ4; ДИСК-250; РП І60 тощо. Класи точності: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Lib Time - можливість створити власний блог.

Рейтинг: 1/5 - 1 голосов