Термометри розширення

Термометри розширення, принцип дії скляних рідинних термометрів грунтується на тепловому розширенні термометричної рідини, розміщеної в скляному резервуарі, під впливом температури. Термометри розширення Приріст об'єму під дією температури має залежність: ∆ V= (β-3α) (t - to) Vo3], де α і β – коефіцієнти об'ємного розширення рідини і скла термобалона, 1/ °С; t – вимірювана температура, °С; to – температура заповнення термосистеми рідиною, рівна 20°С; Vо об'єм термобалона, м3.

Термометри розширення використовуються для вимірювання температури. У скляних термометрах використовуються такі термометричні рідини: ртуть Hg, етиловий спирт С2Н5ОН, толуол С2Н5СНз, пентан С5Н2, гас тощо. За призначенням скляні термометри поділяються на такі групи: зразкові, лабораторні та технічні.

Рейтинг: 1/5 - 1 голосов