Вимірювання температури

Температура - основний технологічний параметр, від якого залежить у багатьох випадках якість продукції, що випускається на підприємствах переробної промисловості.

Практично в кожному технологічному процесі здійснюється теплова обробка сировини або продуктів, що потребує точного вимірювання температури. Нині у різних галузях науки і пpoмисловості застосовують десятки методів вимірювання температури. Вимірювання температури Температура - фізична величина, яка характеризує внутрішню енергію тіла, не піддається безпосередньому вимірюванню, тому вона перетворюється за допомогою перетворювачів в іншу фізичну величину (об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійну силу тощо).

Для вимірювання температури необхідно мати не лише одиницю вимірювання, але і шкалу, за якою визначається результат вимірювання температури. Стандартом ГОСТ 26156-75 для вимірювання температури передбачається використання двох температурних шкал: термодинамічної та міжнародної практичної.

Міжнародна практична температурна шкала (МПТШ) співпадає з ТТШ з такою точністю, яка експериментально може бути відтворена. У даний час діє шкала МПТШ-68, розроблена більш точна МТШ-90. Для збереження сумісності термодинамічної і стоградусної температурної шкали Цельсія температурний проміжок між точками танення льоду і кипіння води залишили рівним 100°.

Числові значення температури рівноправно виражаються як у Кельвінах (К), так і в градусах Цельсія (°С), але мають початок відрахунку. Вони пов'язані наступним співвідношенням: Т= t +273.15, де Т - термодинамічна температура, К; t - температура в МПТШ-68,°С.

У США та інших англомовних країнах прийнято вимірювати температуру по шкалі Фаренгейта, при цьому tF=1.8t+32; t=5/9(tF-32).

Методи вимірювання температури можливо поділити на дві групи: контактні і безконтактні. Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи вимірювання: термометри розширення, манометричні термометри; термоперетворювачі опору, термоелектричні перетворювачі, пірометри. Пірометри вимірюють температуру безконтактним методом.

Рейтинг: 3/5 - 2 голосов