Вимірювання температури

Температура — основний технологічний параметр, від якого залежить у багатьох випадках якість продукції, що випускається на підприємствах переробної промисловості. Практично в кожному технологічному процесі здійснюється теплова обробка сировини або продуктів, що потребує точного вимірювання температури. Нині у різних галузях науки і пpoмисловості застосовують десятки методів вимірювання температури.

Вимірювання температури

Температура — фізична величина, яка характеризує внутрішню енергію тіла, не піддається безпосередньому вимірюванню, тому вона перетворюється за допомогою перетворювачів в іншу фізичну величину (об’єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійну силу тощо). Для вимірювання температури необхідно мати не лише одиницю вимірювання, але і шкалу, за якою визначається результат вимірювання температури.

Стандартом ГОСТ 26156-75 для вимірювання температури передбачається використання двох температурних шкал: термодинамічної та міжнародної практичної.

Міжнародна практична температурна шкала (МПТШ) співпадає з ТТШ з такою точністю, яка експериментально може бути відтворена. У даний час діє шкала МПТШ-68, розроблена більш точна МТШ-90. Для збереження сумісності термодинамічної і стоградусної температурної шкали Цельсія температурний проміжок між точками танення льоду і кипіння води залишили рівним 100°. Числові значення температури рівноправно виражаються як у Кельвінах (К), так і в градусах Цельсія (°С), але мають початок відрахунку. Вони пов’язані наступним співвідношенням:

Т= t +273.15,

де Т — термодинамічна температура, К; t — температура в МПТШ-68,°С.

У США та інших англомовних країнах прийнято вимірювати температуру по шкалі Фаренгейта. при цьому

tF-1.8t+32;t-(tF-32),

Методи вимірювання температури можливо поділити на дві групи: контактні і безконтактні.

Залежно від принципу дії, промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи вимірювання: термометри розширення, манометричні термометри; термоперетворювачі опору, термоелектричні перетворювачі, пірометри.

Пірометри вимірюють температуру безконтактним методом.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *