Природні компоненти в проектуванні парків

Проектування парків нерозривно було пов'язано з природними умовами, генеральним планом розвитку, міста, що диктує характер загальної просторової концепції, основою для якої служить взаємодія елементів архітектури і ландшафту. Природні компоненти в проектуванні парків Образне рішення одних парків було засновано на поєднанні і виявленні основних рис існуючого ландшафту, інших - істотно відрізняється від початкових даних, особливо при будівництві парку на незручних, порушених територіях.

Класифікація парків на підставі ландшафтно-генетичних ознак, а також з урахуванням містобудівного значення (міський, районний) і їх величини виявляє закономірності побудови ландшафтів. Нижче розглядаються природні компоненти паркового ландшафту - рельєф, водоймища, рослинність і особливості паркових пристосувань.

Рельєф

Рельєф території парку створює основу архітектури пейзажу, ділить простір, замикаючи або розкриваючи його, забезпечує створення живописних планів, видових перспектив. Парки на рекультивованій території досягають своєї виразності при використанні особливостей техногенного рельєфу:

 • використання початкових форм кар'єру;
 • пом'якшення форми відвала;
 • пластична обробка терас;
 • варіанти використання відвала (повне і часткове розбирання, трансформація відвала в групу горбів);
 • варіанти ліквідації і використання виїмок і провалів.

Водоймища і водні пристрої в парках використовуються як засіб оздоровлення природного середовища, естетичного збагачення ландшафту і створення повноцінних місць відпочинку. Значні по величині водоймища (природного або штучного походження) є композиційною основою - ядром парку, що впливає на архітектурно-планувальне рішення в цілому.

Розрізняються наступні типи парків по характеру і розміщенню водоймищ, площі водної поверхні:

 1. Прибережні парки - паркова територія примикає до водоймища (море, озеро, річка, водосховище). Вони можуть бути підрозділені на три підтипи: материкові, півострівні і острівні (1-2 острови і більш).
 2. Парки з великими водоймищами - площа водної поверхні, складає понад 30 % по відношенню до загальної території парку. Наявність великих водних поверхонь сприяє створенню спортивних парків, які іноді розглядають як «гідропарки».
 3. Парки з середніми водоймищами (водосховище, озеро, річка) - площа водних поверхонь складає 15-30 %.
 4. Парки з малими водоймищами (струмок, ставок, озеро, водний пристрій) - площа водних поверхонь до 15%.

Парки на березі морів будуються з урахуванням водного простору, орієнтуючи до нього ведучі осі алей, трасуючи еспланади і набережні. З видових майданчиків, терас відкриваються водні поверхні з неозорими горизонтами або розгорненою панорамою протилежного берега, русла річки із змінними картинами берегів. Неприємне враження залишає паркова композиція, не розкрита у бік водоймища.

Водоймища парків

Водні поверхні, включені в паркові території, обґрунтовують композицію пейзажів, розміщення споруд і трасування доріг. Озеро в парку До водоймищ відносяться річки, канали, водосховища, ставки; до водних пристроїв - басейни, фонтани, перепади і ін. Паркові водоймища можуть бути:

 • природні і штучні;
 • великі (головні річки, річки I-II порядку; озера, водосховища площею понад 100 га), середні (річки III порядку; водосховища і ставки площею 10-100 га) і малі (річки IV порядку, струмки;
 • озера, ставки площею менше 10 га;
 • водні пристрої);
 • глибокі (більше 3 м), середньої глибини (1-3 м) і дрібні (до 1 м);
 • текучі (річки, струмки, канали) і стоячі (озера, водосховища, ставки);
 • протяжні (річки, канали), компактні (озера, водосховища, ставки, басейни), суцільної форми.

Острови збагачують композицію парку. Вони різні по конфігурації, рельєфу; на них розміщують Один-два виду дерев (сосна, ялина, береза, модрина, верба). Іноді передбачають альтанки, павільйони, монументи і містки. При площі острова від 0,1 до 0,6 га поверхня води повинна складати 10-12 га.

Береги водоймищ можуть бути оформлені у вигляді обдернованого укосу з кам'яним бортом, укосу з кам'яним облицьовуванням, підпірної стінки з балюстрадою. Для обробки берегів струмочка може застосовуватися дикий необроблений (природний) камінь.

Рослинність

Для паркового будівництва України широко застосовуються понад 180 видів дерев і чагарників і близько 200 видів трав'янистих рослин. При підборі рослини розділяють на основний (місцеві рослини або такі, що знаходяться в тривалій культурі) і додатковий асортимент.

Основу насаджень, проектованих на великих площах, повинні складати головні лісоутворюючі породи: ялина, сосна, дуб, липа, береза. Вживання додаткового асортименту рослин залежить від величини, функції об'єкту і переважно використовується для створення акцентів за формою, кольором, фактурою. Насадження повинні бути біологічно стійкими, по поєднанню рослин близькими до природних.

Визначення основних паркоутворюючих порід, відповідних лісорослинним умовам (клімату, рельєфу і ґрунтам) освоюваної території, проводиться по двох методах оцінки лісорослинних умов: домінант рослинного покриву і фітоіндикації клімату і ґрунтів.

Для методу фітоіндикації були прийняті наступні класифікаційні одиниці: тип ділянки, тип лісу, тип деревостою. Користуючись таксаційним, геоботанічним або ґрунтовим описом території, відведеної для організації парку, визначається можливий склад головних паркоутворюючих порід.

Створення парків на безлісих територіях враховує природні умови: рельєф, глибину залягання ґрунтових вод, а також особливості важких грунтово-кліматичних умов (Казахстан, умови північних міст). Молода гілка ялинки Досить тривожно стає, коли уявляєш, де може опинитися ця ялинка після новорічних свят. Уздовж меж нових парків проектують захисні смуги з дерев і чагарників у вигляді рядів або вільного розміщення. Насадження закладаються з розрахунком на скорочені терміни формування насаджень і використання механізації. При цьому враховується наступне:

 • створення паркових насаджень по типу лісових культур з подальшим проріджуванням (посадки, що загущалися);
 • створення тимчасових насаджень з швидкорослих порід;
 • виділення в проекті парку спеціальних відповідальних місць для посадки дорослих дерев – до 10 %;
 • чітка об'ємно-просторова організація паркової території з газонами, квітниками, групами дерев і чагарників.

Оцінивши, який внесок здійснює природа для формування територій для відпочину людини, ми повинні пам'ятати, що саме від нас залежить стан природи та її краса.

Рейтинг: 3/5 - 2 голосов