Проектні матеріали: їх склад та зміст

Проектування населених місць на Україні здійснюється у декілька етапів або стадій, на яких розробляються певні питання проекту планування і забудови, благоустрою і озеленення. Проектні матеріали: їх склад та зміст

Єтапи проектування

Всього існує чотири етапи, або стадії, проектування:

  1. проект районного (або регіональної) планування;
  2. проект планування міста, або генеральний план;
  3. проект детального планування (ПДП) якої-небудь частини міста або населеного пункту (наприклад, житлового району з сіттю вулиць і т.п.);
  4. проект забудови (ПЗ) міської території житлових мікрорайонів, магістралей, площ, суспільного центру.

Для малих міст і селищ приймається спрощений порядок проектування, при якому узагальнено розробляється схема районного планування і генеральний план поєднується з проектом детального планування.

Проект районного планування складається на основі обліку цілого ряду природних чинників і ландшафтних особливостей місцевості з дотриманням економічних, технічних, архітектурно-планувальних і санітарно-гігієнічних вимог. Проектні роботи проводяться в наступному порядку.

Спочатку складають техніко-економічні основи районного планування, де виявляються перспективи розвитку продуктивних сил району, даються пропозиції по розміщенню промислових і сільськогосподарських підприємств, електростанцій, міст, селищ, місць і районів відпочинку і туризму.

Потім розробляють схему районного планування у вигляді креслення в масштабі (1: 5000) - .(1 : 25 000). Схему складають з розрахунку на розвиток району протягом 10 років (1-а черга) і 25 років (перспективна).

Схемою визначаються система розселення і розрахункова чисельність населення району, його межі, зонування, передбачаються організація транспортних зв'язків і інженерне оснащення територій, формулюються принципи архітектурно-планувальної організації міст і селищ району з урахуванням ландшафтних особливостей місцевості і характеру забудови.

До основного креслення схеми додаються окремі плани селищ, заповідних територій, місць відпочинку, а також складається записка пояснення. Проект планування міста, або генеральний план, є основним містобудівним документом.

В ньому визначаються перспективи розвитку міста і комплексне рішення всіх його функціональних елементів, а також технічний і естетичний рівень планування і забудови. Генеральні плани найбільших міст (500 000 чіл. і вище) розробляють в наступному порядку.

Спочатку складаються проект детального планування, а потім безпосередньо розробляється генеральний план. На малі міста робиться єдиний генеральний план, який включає техніко-економічні основи.

В проект планування входять: основне креслення генерального плану в масштабі 1 : 25 000 (для найбільших міст) або 1 :5000 (для решти міст і селищ), на якому представлені планувальна структура населеного місця, макет і панорама міста (масштаб 1 : 2000), схема функціонального зонування, схема споруд транспорту і магістрально-вуличної сіті, схема розміщення культурно-побутового обслуговування населення, схема озеленення, плани і карти, що відображають інженерну підготовку (масштаб 1:2000), схема приміської зони.

До проекту планування складаються записка пояснення і техніко-економічні показники. Проект детального планування частини міської або селищної території ставить своєю задачею уточнення і розвиток рішень, прийнятих генеральним планом населеного місця. В проекті опрацьовуються деталі генерального плану, тобто окремі планувальні зони або райони міста, в тому числі розміщення окремих елементів системи озеленення як об'єктів відпочинку для населення.

Проект детального планування включає наступні матеріали: схему розміщення проектованого району [М(1 : 5000) - (1 : 10 000)] в системі міста; ескіз забудови прилеглих районів (1 -а черга будівництва, М 1 : 2000); схеми ландшафтного зонування, вертикального планування М 1:2000), інженерної підготовки території і інженерного устаткування (М 1:2000), організації транспорту, культурно-побутового обслуговування, озеленення житлового району з генеральними планами окремих крупних об'єктів; поперечні профілі вулиць [М(1: 100) - (1:200)]; записку пояснення і техніко-економічні показники.

Проект забудови - завершальний етап проектування міста або селища, що включає детальну розробку окремих ділянок, мікрорайонів, промислових підприємств, суспільно-торгових центрів і т.п.

В матеріали проекту входять вже не схеми, а докладні плани і креслення, що показують розміщення будівель, споруд, підземних комунікацій, планування вулиць, проїздів, макети забудови, а також креслення інженерного благоустрою і вертикального планування, інженерного обладнання із специфікацією. Складається також кошторис на будівництво, додаються техніко-економічні показники і докладна записка пояснення.

Рейтинг: 1/5 - 1 голосов