Гідропривід

Быт
Гідропривід

Гідропривід – це сукупність гідромашин, гідроапаратури керування, що перетворює енергію потоку рідини в механічну.   У більшості випадків ККД гідроприводів при більших передаточних числах вищий, ніж у механічних передач. Використання гідропередач забезпечує практичну можливість централізованого (від однієї напірної станції) забезпечення енергією багатьох машин і механізмів. У деяких випадках при цьому досягається значне зниження загальної необхідної […]

Вакуум-пакувальні машини

Быт
Вакуум-пакувальна машина

Даний матеріал розміщений на інформаційному ресурсі LibTime. Тут ви можете створити блог безкоштовно. Вакуум-пакувальні машини (рис.1) використовуються найчастіше для упаковки м’яса. Готовий пакет (переважно зварений із трьох сторін) використовується для фасування пластового продукту. Пакет з продуктом кладеться в камеру з герметично закриваючою кришкою. Пакет відкритою стороною кладеться між зварювальною пластиною і гумовою стрічкою на затискаючому […]

Прилади для вимірювання концентрації іонів водню

Быт
Молекули води

Потенціометричний метод вимірювання рН заснований на вимірюванні електричного потенціалу при розміщенні спеціальної електродної системи в аналізованому розчині. ЕРС електродної системи пов’язана з активністю іонів води в розчині та температурою. Молекула води є досить хімічною сполукою. її дисоціація на іони гідрогену і гідроксиду порівняно з концентрацією її недисоційованих молекул настільки мала, що коефіцієнт дисоціації Кн2о=1,0 10-4 […]

Віскозиметри

Быт
В'язкість можна виміряти за допомогою віскозиметра

У харчовій промисловості досить часто в’язкість вимірюється в умовних одиницях (градусах ВУ), — це відношення часу витікання визначеного обсягу аналізованої рідини довчасного витікання такого ж обсягу дистильованої води. Необхідно відзначити сильну залежність в’язкості рідини від температури (наприклад, збільшення температури рідини на 1 °С призводить до зменшення в’язкості в середньому на 4%). Для виміру в’язкості застосовують […]

Густиноміри

Быт
Густиномір

Блогосфера LibTime завжди намагається надати своїм читачам найбільш повну інформацію. Ви можете підтримати проект шляхом написання цікавих матеріалів. Прилади для вимірювання густини часто використовуються у харчових виробництвах. Густина рідини є однією з основних характеристик окремих технологічних процесів (наприклад, густини соків випарної станції) і готової продукції (спирт, молоко). Густина — відношення одиниці маси до одиниці об’єму […]

Прилади для вимірювання рівня

Быт
Рівнемір

Майже в усіх технологічних процесах харчових виробництв виникає необхідність у вимірюванні рівня рідин та сипучих матеріалів, а також сигналізації мінімально чи максимально допустимих рівнів у резервуарах, апаратах. Особливо важливу роль відіграє вимірювання рівня води в барабанах парових котлів, рівня соків у випарних апаратах тощо. У деяких випадках рівень є основним, а іноді і єдиним технологічним […]

Прилади для вимірювання витрат

Быт
Ротаметр

У харчовій промисловості основні технологічні процеси характеризуються змішуванням різних компонентів і складових сировини з метою отримання кінцевого продукту високої якості, у результаті чого збільшується актуальність вимірювання технологічних параметрів і особливо витрат. Використання витратомірів спрощує вирішення багатьох технічних задач із визначення та контролю витрат пари, газу, води та інших енергоносіїв, дозволяє швидко визначити оптимальний технологічний процес […]

Термоелектричні датчики — термометри

Быт
мілівольтметр

Принцип дії мілівольтметра, (рис.2) грунтується на взаємодії двох магнітних полів: постійного магнітного поля приладу N-S та магнітного поля рамки, по якій проходить струм від термопере­творювача. Саме так працюють термоелектричні датчики (термометри). Сила струму залежить від температури вимірювання. Чим більша температура в об’єкті, тим більша ТЕРС, а відповідно більший струм. Сила F, яка діє на рамку, […]

Біметалеві перетворювачі температури

Быт
Термопара

У основу вимірювання температури термоелектричними перетворювачами (термопарами) покладено термоелектричний ефект, суть якого полягає в тому, що в замкненому електричному колі, до складу якого входить два і більше різнорідні метали (рис.1), виникає електричний струм, якщо місця з’єднання цих провідників мають різну температуру. З’єднання, яке має температуру t, називається робочим (гарячим), а з’єднання, що має постійну температуру, […]

Термометри розширення

Быт

Термометри розширення, принцип дії скляних рідинних термометрів грунтується на тепловому розширенні термометричної рідини, розміщеної в скляному резервуарі, під впливом температури. Приріст об’єму під дією температури має залежність: ∆ V- (β-3α), (t — to). Vo [м3], де α і β — коефіцієнти об’ємного розширення рідини і скла термобалона, 1/ °С; t — вимірювана температура, °С; to- […]